Hồ sơ pháp lý dự án

Kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa về phương án quy hoạch sử dụng đất

13:20 ngày 29/11/2017
Kết luận UBND tỉnh Khánh Hòa về phương án quy hoạch sử dụng đất của dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp tại 28E Trần Phú, TP Nha Trang

Thông báo nộp tiền thuế đất

13:10 ngày 29/11/2017
Thông báo nộp tiền thuế đất một lần cho cả thời gian thuê đất. Căn cứ hồ sơ thuê đất của Công Ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang, cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo nộp tiền đất như sau:

Phương án kiến trúc quy hoạch Nha Trang Golden Peak

13:02 ngày 29/11/2017
Thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch Nha Trang Golden Peak tại 28E Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang

Biên bản bàn giao đất đỉnh vàng Nha Trang

12:43 ngày 29/11/2017
Biên bản bàn giao đất