Kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa về phương…

Kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa về phương án quy hoạch sử dụng đất

Kết luận UBND tỉnh Khánh Hòa về phương án quy hoạch sử dụng đất của dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp tại 28E Trần Phú, TP Nha Trang

Kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa