Phương án kiến trúc quy hoạch Nha Trang Golden…

Phương án kiến trúc quy hoạch Nha Trang Golden Peak

Thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch Nha Trang Golden Peak tại 28E Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang
Thỏa thuận phương án quy hoạch Nha trang
Thỏa thuận phương án quy hoạch Nha trang
Thỏa thuận chuyển đổi quy hoạch nha trang
Thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch Nha Trang
Ý kiến chiều cao dự án Golden Peak Nha Trang
Cho phép chuẩn bị mặt bằng thi công
Chấp nhận độ cao tĩnh không xây dựng
Chấp nhận độ cao tĩnh không xây dựng
Hợp đồng thuê đất
Hợp đồng thuê đất
Hợp đồng thuê đất